logo


Profesionalna i efikasna organizacija međunarodnih transporta svih vrsta roba širom Europe


Kontakt: Meša Halilović

Adresa : ul. Ina 87, Podlugovi, Ilijaš